Eğitimde Bir Adım Ötesi

Son birkaç yüzyılda tecrübe ettiğimiz tekno-sosyolojik dönüşümlerin insanlığa büyük kazanımlar sağladığı açık bir gerçek. Ancak eğitim alanında emek veren ve geleceğin inşası için çaba sarf eden herkesin üzerinde ciddiyetle durması gereken endişe verici bazı gelişmeleri de değerlendirmek durumundayız.

Eğitimin gayesi nedir sahiden? Ruh, beden, akıl ve irade gibi katmanları olan insan için tasarlanan eğitimde, onu bir etki-tepki mekanizması olarak görmek bizi ne kadar öteye götürür? Ne tür bir eğitim insanı bütün bu katmanları ile besleyebilir ve onu çağın bütün imkânlarını insanlığın faydası için kullanmaya sevk eder? Kendini tanımayan, henüz asli ihtiyaçlarının farkına varamadan, üzerine bocalanan tüketim kültürünün pasif bir üyesi oluveren insan, nasıl bir gelecek inşa edebilir?  Kendinde olan cevheri tanıyamadan, varoluş gayesinden de uzak yetişen insan, hayatta kendine en uygun hedefleri nasıl belirler? Hangi motivasyon onu zorluklara karşı koruyabilir? 21. yüzyıla daha dijitalleşerek mi yoksa daha insanileşerek mi hazırlanmalıyız? Tedbirler almazsak mevcut gidiş sürdürülebilir mi?

2018 yılında NUN Okulları tarafından “Eğitimde daha ötesi nedir?” sorusuna cevap aranacak ilk Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi gerçekleştirildi. Alanında uzman konuşmacılarının katıldığı organizasyonda eğitimde dijital dönüşüm, yapay zekâ ve farklılaştırma gibi konular tartışıldı.

2019 yılında gerçekleştirilen ikinci Eğitimde Bir Adım Ötesi zirvesi ile “irade” kavramı merkeze alındı ve eğitim penceresinden farklı yönleriyle irdelendi.

Bunlarla birlikte Eğitimde Bir Adım Ötesi zirvesi kapsamında gerçekleştirilen atölyeler ve söyleşiler NUN Okulları öğretmenlerinin bireysel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Ahşap, seramik, resim, müzik gibi birbirinden farklı alanlarda her ay gerçekleştirilen atölyelerle öğretmenler, birlikte vakit geçiriyor ve öğrenmeye devam ediyorlar.

Ayrıca “1 Adım Ötesi Söyleşisi” adı altında gerçekleştirilen oturumlarla NUN öğretmenleri özellikle genç nesilleri yakından ilgilendiren çağın problemleri üzerine konuşmak için uzman konuşmacılarla bir araya geliyorlar. Belirli aralıkla düzenlenen 1 Adım Ötesi Söyleşisi, NUN öğretmenleri için oluşturulan deneyim alanlarıyla da farklı bir tecrübe imkânı sunuyor.

 “Öz’e Yolculuk” temasını konuşmak üzere üçüncüsü planlanan Eğitimde 1 Adım Ötesi zirvesi, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılacaktır.