NUN Okulları

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine katkıda bulunacak, ahlaklı ve bilinçli, sorumluluk hissi taşıyan, entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, vizyon sahibi genç nesiller yetiştirmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, büyük Türk şairi ve mutasavvıfı Yûnus Emre'den, diğer âşıklardan ve âlimlerden hakikî hikmetin ancak kendini bilmekle elde edilebileceği gerçeğinden yola çıkarak, bu öğretilerden ilham alıp gençlerin kendilerini gerçekten tanıma, benzersiz yetkinlik ve yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve güçlü bir karakter oluşturma fırsatı bulacağı, geniş ve zenginleştirici bir eğitim ortamının sağlanmasını amaç edinmiştir.

Bu amaçla ilk olarak 2014 yılında NUN İlkokulunu hizmete açan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, 2016 yılında bünyesine NUN Ortaokulu ve NUN Lisesini de katarak bilgiyi keşfedecek, sorgulayacak ve işleyecek gençler yetiştirmek üzere yola çıkmıştır.

Millî Eğitim müfredatı temel alınarak Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP) ve Diploma Programı (DP) çerçevesinde özgün bir içeriğe sahip olan NUN Okulları, öğrencilerini kendi değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefi taşımaktadır.

Bütün programa nüfuz etmiş şekilde işlenen eğitim modeliyle dünya ile entegre, millî ve manevî değerlerini özümsemiş bir gençlik yetiştirmeyi amaçlamaktadır. NUN Okullarında eğitim her daim hayatın içindedir ve kesintisiz devam eder. Öğrencinin kendini tanımasına ve çevreye karşı duyarlı olmasına özen gösterilmektedir. Tüm bunlarla birlikte NUN Okulları öğrenciden vicdanıyla bilgisini eyleme dönüştürmesini beklemektedir.