Eğitimde Bir Adım Ötesi

Eğitim insanı ve yaşadığımız evreni anlama çabamıza yön veren en kıymetli araç. Eğitim; merak, anlama çabası, cesaret, tamamlanmak isteği... Anne karnında başlayan eğitim, bazen bir sınıf ortamında, bazen bir sokak oyununda, bazen bir tohumun fidan vermesinde, bazen bir hatanın tam içinde, bazen de hoş bir aile sohbetinde... Hemen her sorunun ve her çözüm önerisinin bir parçası eğitim...

NUN Okulları olarak Nurettin Topçu’nun ‘felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz’ yaklaşımını benimsiyoruz ve evrensel olanı kuşatırken kendi milli felsefemizin de izini sürmeye gayret ediyoruz. İnsanı akıl, beden, ruh ve irade bütünlüğü içinde değerlendiriyor ve eğitimin bu dört alanı da besleyecek şekilde planlanması gerektiğine inanıyoruz.

İlkini 10 Mart 2018’de düzenlenen Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi 9 Mart 2019’da ikinci kez gerçekleştirilerek gelenekselleşme yolunda ilk adımı attı. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı olarak gerek ülkemizde, gerekse de dünyada tartışılan eğitim gündemine katkı sunmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz zirvede her yıl değişik bir temayı merkeze alarak farklı bakış açılarının ifade bulduğu özgün bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Çağımıza özgü gelişmeleri insan doğasını yok saymadan asırlara dayanan fikri derinlik içinde değerlendirmenin gereğine inanıyoruz.

Bugünü konuşurken geçmişi ve geleceği kuşatmak, insanı konuşurken yaratılışı ve insan neslinin geleceğini derinden değiştiren bilimi, teknolojiyi anlamak ve bilgelikle yorumlamak gerekiyor. Tam da bu nedenle, bu yıl ‘Eğitimde İrade’ teması zirvenin ana gündeminde yer aldı. ‘İnsanı diğer canlılardan ayrıştıran temel özelliklerinden olan irade, tıpkı zihinsel, fiziksel ve duygusal becerilerimiz gibi gelişime açıktır’ kabulünden hareketle, haz merkezli tüketim toplumlarında iradeye ne olmuştur?, Çağın teknolojik gelişmeleri karşısında irade eğitimi bize ne vaat eder?, İrade insanı özgürleştirebilir mi? gibi sorulara cevap aranırken Eğitimde Anadilin Önemi ve Bilge Öğretmenlerin İzinde konularıyla eğitimin önemli meseleleri gündeme taşındı.

14 Mart 2020’de yapılması planlanan üçüncü zirve ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitimde Bir Adım Ötesi’ne giden yolculukta eğitime gönül verenlerle bir araya gelmeye devam edecek.Saygılarımızla,

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı