Eğitimde Bir Adım Ötesi

Eğitim insanı ve yaşadığımız evreni anlama çabamıza yön veren en kıymetli araç. Eğitim; merak, anlama çabası, cesaret, tamamlanmak isteği... Anne karnında başlayan eğitim, bazen bir sınıf ortamında, bazen bir sokak oyununda, bazen bir tohumun fidan vermesinde, bazen bir hatanın tam içinde, bazen de hoş bir aile sohbetinde... Hemen her sorunun ve her çözüm önerisinin bir parçası eğitim...

NUN Okulları olarak Nurettin Topçu’nun ‘felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz’ yaklaşımını benimsiyoruz ve evrensel olanı kuşatırken kendi milli felsefemizin de izini sürmeye gayret ediyoruz. İnsanı akıl, beden, ruh ve irade bütünlüğü içinde değerlendiriyor ve eğitimin bu dört alanı da besleyecek şekilde planlanması gerektiğine inanıyoruz.

İlkini 10 Mart 2018’de gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşmesini arzu ettiğimiz Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi ile gerek ülkemizde, gerekse de dünyada tartışılan eğitim gündemine katkı sunmak istiyoruz. Her yıl değişik bir temayı merkeze alarak farklı bakış açılarının ifade bulduğu özgün bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Çağımıza özgü gelişmeleri insan doğasını yok saymadan asırlara dayanan fikri derinlik içinde ele almanın gereğine inanıyoruz.Bugünü konuşurken geçmişi ve geleceği kuşatmak, insanı konuşurken yaratılışı ve insan neslinin geleceğini derinden değiştiren bilimi, teknolojiyi anlamak ve bilgelikle yorumlamak gerekiyor. Tam da bu nedenle, 9 Mart 2019’da ikincisini gerçekleştireceğimiz Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesinde bu yıl ‘Eğitimde İrade’ temasını tartışmak istiyoruz. ‘İnsanı diğer canlılardan ayrıştıran temel özelliklerinden olan irade, tıpkı zihinsel, fiziksel ve duygusal becerilerimiz gibi gelişime açıktır’ kabulünden hareketle, haz merkezli tüketim toplumlarında iradeye ne olmuştur?, Çağın teknolojik gelişmeleri karşısında irade eğitimi bize ne vaat eder?, İrade insanı özgürleştirebilir mi? gibi soruların cevabını arayacağız.

Dünya’dan ve Türkiye’den alanında uzman isimlerin ve ilham veren hikâyelerin bir araya geleceği zirvemizde ‘robot çağında insan olmak’, ‘eğitimde anadilin önemi ve evrensellikle ilişkisi’, ‘bilge öğretmenin izinde’ gibi onlarca merak uyandıran başlıkta panel, sunum ve çalıştaylar yer alıyor.

Siz değerli eğitimcileri, öğretmen ve öğretmen adaylarını ve eğitimi hayatın merkezinde gören herkesi bu önemli buluşmaya davet ediyor, eğitimde bir adım ötesine giden yolculukta birlikte olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı