Öze Yolculukta Müziğin Önemi - Ahmet Özhan

Devlet sanatçısı Ahmet Özhan ile öze yolculukta müziğin önemini konuştuk. Özhan, insanın manevi gelişiminde musikinin çok önemli olduğunu vurguladı. 

Vloglar