Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Doğu Batı Ekseninde Eğitimde Ahlakın Tarihsel Hikâyesi

1961’de İstanbul'da doğdu. Sırasıyla Hırkaişerîf İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gördü. 1988’de asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim dalında "İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Türkiye üniversitelerinde müstakil “Tasavvuf Anabilim Dalı”nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli tezini savundu. Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Tasavvuf düşüncesi merkezli ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. Halen Endonezya Büyükelçiliği görevini sürdüren Kılıç, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.