NUN Okulları

Gençlerimizin kendilerini tanıyacakları ve şahsiyet kazanacakları bir eğitim ortamı hazırlayan NUN Okulları, kendi değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış sahibi, tüm dünyaya iyilik ve güzellik dağıtacak, cesur ve lider ruhlu gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak bu gençleri yetiştirirken eğitim planlamasını her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştirir. Öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini hedefler.

Ahlakî ve vicdanî sorumluluklarının farkında, entelektüel ve estetik zevk sahibi gençlerin sayısını artırmak ve ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında NUN İlkokulunu, 2016 yılında ise NUN Ortaokulu ve Lisesi’ni hizmete açar.

Uluslararası Bakalorya (IB) Programını uygulayan NUN Okulları, otorizasyon süreçlerini tamamlayarak IB Dünya Okulları listesindeki yerini almıştır. Dünya çapında bir kalite standardı ve güvenirliği olan IB diplomasının 90’ı aşkın ülkede, 3300’den fazla üniversitede geçerliliği var.