NUN Eğitim ve Kültür Vakfı

2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye’nin kültür birikimine ve eğitim geleneğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla ilk olarak 2014 yılında NUN İlkokulunu hizmete açan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, 2016 yılında bünyesine NUN Ortaokulu ve NUN Lisesini de katarak bilgiyi keşfedecek, sorgulayacak ve işleyecek gençler yetiştirmek üzere yola çıkmıştır.

Milli Eğitim müfredatı temel alınarak Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) ve Orta Yıllar Programı (MYP) çerçevesinde özgün bir içeriğe sahip olan NUN Okulları, öğrencilerini kendi değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefini taşımaktadır.

Bütün programa nüfuz etmiş şekilde işlenen değerler eğitimi ve yabancı dil eğitimiyle dünya ile entegre, millî-manevî değerlerini özümsemiş bir gençlik yetiştirmeyi amaçlamaktadır. NUN Okullarında eğitim her daim hayatın içindedir ve kesintisiz devam eder. Öğrencilerin ve öğretmenlerin “öğrenen” olduğu NUN Okullarında öğrenciye özgüven kazandırmak esastır. Öğrencinin kendini tanımasına ve çevreye karşı duyarlı olmasına özen gösterilmektedir. Bütün bunlar ile birlikte NUN Okulları öğrenciden vicdanıyla bilgisini eyleme dönüştürmesini beklemektedir.