Tamer Ergin

Tamer Ergin

Yrd. Doç.

Doktora derecesini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alan Tamer Ergin, hâlen aynı üniversitenin Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Erken çocukluk eğitimi, öğrenme ve öğrenme problemlerine yönelik bilişsel müdahale programları, üstün çocuklar, okuma yazma öğretiminde yeni bir model olan sezgisel okuma yazma, eşgüdümsüzlüğün giderilmesine yönelik bilişsel müdahale programları, bilişsel değerlendirme sistemi, öğrenme üzerine nöropsikolojik yaklaşımlar ve PASS teorisi konularında araştırmalar yapmakta, dersler vermektedir. Söz konusu alanlara yönelik seminerleri ve program hazırlama çalışmaları bulunmaktadır.