Kemal Sayar

Kemal Sayar

Prof. Dr.

Vakıf Gureba ve Çorlu Askerî hastaneleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi gibi pek çok kurumda başarılı çalışmalar yürüten Sayar, hâlen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlanan, radyo ve televizyon programı tecrübesi bulunan Sayar’ın aynı zamanda yirmiden fazla kitabı bulunmaktadır.