Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu

Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu

Ana Dil Eğitiminin Önemi

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2002'de mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında 2005'te “Ortaöğretim Müfredat Programı ile Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Türkçe Sorularının Karşılaştırılması” adlı çalışmasıyla yüksek lisans; 2011’de de Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında “Üstbiliş Stratejileri Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi” başlıklı teziyle doktora öğrenimini tamamladı.

2002-2003 eğitim öğretim yılının güz dönemi Millî Eğitim Bakanlığında Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra 2002-2011 yılları arasında Kırıkkale ve Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında Gazi TÖMER’de Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği gruplara ders verdi. 2012’de Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünde Yardımcı Doçent, 2015 yılında da Doçent unvanını aldı. Bir yıl süreyle Cemal Biyediç Üniversitesinde (Bosna-Hersek/Mostar) misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve Turski Jezik, Fono – Taktične Vježbe, Pisanje Na Turskom Jeziku, Metodika Nastave Turskog Jezika gibi dersleri yürüttü. Türkçe eğitimi alanında özellikle Türkçe öğretim programları, dinleme ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2017 yılında yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için yayımlanan Türkçeye Yolculuk Kitap Seti (A1-A2-B1-B2-C1+)’nin hem editörlerinden hem de yazarlarından biri oldu. 2018 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından desteklenen ve Türkçe öğretim merkezlerinde öğrenim gören yabancılar için hazırlanan yardımcı okuma kitabı setinde eş editörlük görevini üstlendi. Hâlen Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında Doçent Doktor olarak görevini sürdürmektedir.